BEÍRATKOZÁS_2020/2021-es tanévre

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2020. április 6-24 között

Tanköteles, azaz 2014. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Tekintettel a kialakult vészhelyzetre idén a beiratkozás elektronikusan történik!

Kérjük, hogy az alábbi (beiratkozáskor szokásos) dokumentumokat emailben szíveskedjenek megküldeni iskolánk részére a dbggeai@lutheran.hu email címre. Akinek nem áll módjában elektronikusan elküldeni a kért dokumentumoka, ők behozhatják személyesen is Tömöri Anita iskolatitkárral előre telefonon egyeztetett időpontban (85-330-151, 30-469-8788).

Az első évfolyamra történő beíratáskor:

– a gyermek személyazonosítására alkalmas,

– a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát),

– születési anyakönyvi kivonatot,

– TAJ kártyát és adókártyát,

– gyermekvédelmi kedvezmény esetén a határozatot,

– diákigazolvány igényléséhez Nemzeti Egységes Kártyarendszer adatlapot az okmányirodából,

– az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell elküldeni.

Aki kora szerint már tanköteles lenne, de még maradhat egy évig az óvodában, ők az Oktatási Hivatal határozatát, vagy a Szakértői Bizottság szakvéleményét csatolják erre vonatkozóan.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Balatonboglári Evangélikus Egyházközség, Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna Esperes, mint intézmény fenntartó hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.