Fenntartó

A Balatonboglári evangélikus gyülekezet története

A körzet és egyben az egyházközség székhelye a Balaton déli partján fekvő üdülőváros: Balatonboglár.

A mai egyházközség Balaton-parti részének Balatonboglártól keletre eső szakasza 1938-ig Köt­cse gondozásában állt. Fonyód körzetét a somogyvámosi − illetve rövid ideig a kaposvári − evangélikus lelkész látta el alkalmi lelkészi szolgálatokkal.

A szórványhívek gyülekezetté szervezése 1938-ban kezdődött, és 1939-ben alakult meg ezen a területen a Balaton-Délvidéki Missziói Kör (későbbi, 1966-tól használatos nevén Balatonszárszói Evangélikus Gyülekezet). Ebből a Balatonszárszótól keletre levő rész Siófokhoz került 1982-ben, Balatonboglár pedig Madarász István somogyvámos−hácsi lelkész ideköltözésével székhelye lett a nyugati, Balatonszemestől Balatonfenyvesig terjedő területnek. Itt 3 városban és 12 községben élnek evangélikusok. A Somogyvámos−Hács körzettel való társulás 1995-ben történt.

Balatonbogláron a múlt század közepén csupán néhány evangélikus élt, de már egy évszázaddal korábban (1856-ban) az akkor Zala megyéhez tartozó Rendekről származó Bárány Dénes evangélikus földbirtokos kápolnát építtetett − az ún. Vörös kápolnát − a Temető-dombon (ma Kápolna-domb). Az építmény nem sokkal később a Gaál család birtokába került, de új, katolikus tulajdonosa végrendeletében meghagyta, hogy abban évente egyszer, úrnapkor evangélikus istentiszteletre hívogassanak a harangok. Ez meg is történt. A második világháború utáni állapotok azonban megszakították a folytonosságot, és csak 3 évi szünet után, 1947-ben nyílt erre ismét lehetőség Németh Tibor missziói lelkész szolgálatával. Az 1950-es évektől már nemcsak úrnapon, hanem a nyári időszak minden vasárnapján volt istentisztelet a „Gaál”-kápolnában 1962-ig. Akkor illetéktelenek vertek benne tanyát, s az épületet állami kezelésbe kellett venni.

Bibliaórák és evangélikus összejövetelek számára hosszú időn keresztül az Ittzés-nyaraló adott otthont péntek délutánonként. 1962-től 1999-ig (a boglári templom felépítéséig) mind Bogláron, mind Lellén a református templomban tartották az istentiszteleteket havi két-két alkalommal.

A balatonboglári evangélikus templom gyönyörű természeti környezetben, a város által adományozott telken, a Várdombon épült 1995 és 1999 között.  A templom felszentelését dr. Harmati Béla püspök végezte 1999. május 22-én, a parókiáét pedig Ittzés János, az újjáalakult Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke 2000. november 4-én. Azóta a társult egyházközség székhelye Balatonboglár.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.