Iskolánk dolgozói

Dél-Balatoni Gárdonyi Géza Evangélikus Általános Iskola

Nevelőtestület

Igazgató: Pusztainé Lukács Anett Klára
Lelkész:  Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna

OSZTÁLYFŐNÖKÖK:

  1. osztály: Gencz Lili (tanító)
  2. osztály: dr. Szabóné Reichert Hilda Piroska (tanító)
  3. osztály: Karl Veronika (tanító, rajz, kémia)
  4. osztály: Muskó Zoltánné (tanító)
  5. osztály: Somogyiné Horváth Erika (matematika, erkölcstan, nevelési – oktatási munkaközösség-vezető)
  6. osztály: Holczman Ágnes (tanító, magyar nyelv és irodalom)
  7. osztály: Lázárné Schmieder Zsófia (német nyelv)
  8. osztály: Molnár Zoltán (ének-zene, napközis nevelő)

TOVÁBBI PEDAGÓGUSOK:

Fritz Péter (informatika, biológia, természetismeret, KRESZ, rendszergazda)

ÓRAADÓ PEDAGÓGUSOK:

Kalász Miklós (földrajz)
Huszár Hajnalka (történelem)
Kanizsayné Tamássy Klára (gyógypedagógus, logopédus)
Miklián Richárd (néptánc oktató)
Hegedűsné Laky Orsolya (fizika)

NEVELÉST-OKTATÁST KÖZVETLENÜL SEGÍTŐK:

Tömöri Anita  (iskolatitkár)
Jámbor Szilvia (pedagógiai asszisztens)

HITOKTATÓK:

Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna (evangélikus hitoktató)
Horváth Lóránt (katolikus hitoktató)

TECHNIKAI DOLGOÍZÓK:

Kovács Diána  (gazdasági vezető)
Balogh Attila (karbantartó)

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.