Iskolánk dolgozói

Dél-Balatoni Gárdonyi Géza Evangélikus Általános Iskola és Óvoda

Nevelőtestület a 2022/2023-as tanévben

Intézményvezető: Lukács Anett Klára
Intézményvezető-helyettes: Somogyiné Horváth Erika
Iskolafenntartó, lelkész:  Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna
Gazdasági vezető: Kovács Diána 

OSZTÁLYFŐNÖKÖK:

1.osztály: Bertalan Gyöngyi (tanító)
2.osztály: Szekeresné Gárdonyi Annamária (tanító)
3.osztály: Gencz Lili (tanító)
4.osztály: dr. Szabóné Reichert Hilda Piroska (tanító)
5.osztály: Lázárné Schmieder Zsófia (német nyelv)
6.osztály: Fritz Péter (informatika, biológia, fizika, természettudomány, KRESZ, rendszergazda)
7.osztály: Somogyiné Horváth Erika (matematika)
8.osztály: Holczman Ágnes (tanító, magyar nyelv és irodalom)

TOVÁBBI PEDAGÓGUSOK:

Molnár Zoltán (ének-zene, technika, napközis nevelő)
Kalász Miklós (testnevelés, földrajz)
Keresztes Zoltánné (napközis nevelő)

ÓRAADÓK:

Teveli Mónika Márta (történelem)
Miklián Richárd (néptánc oktató)

NEVELÉST-OKTATÁST KÖZVETLENÜL SEGÍTŐK:

Tömöri Anita  (iskolatitkár)
Baán Alma (pedagógiai asszisztens)

HITOKTATÓK:

Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna (evangélikus hitoktató)
Arányi Zoltán (katolikus hitoktató)

TECHNIKAI DOLGOÍZÓK:

Balogh Attila (karbantartó)

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.