Iskolánk dolgozói

Dél-Balatoni Gárdonyi Géza Evangélikus Általános Iskola

Nevelőtestület a 2021/2022-es tanévben

Igazgató: Pusztainé Lukács Anett Klára
Igazgató-helyettes: Somogyiné Horváth Erika
Iskolafenntartó, lelkész:  Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna

OSZTÁLYFŐNÖKÖK:

1.osztály: Szekeresné Gárdonyi Annamária (tanító)
2.osztály: Gencz Lili (tanító)
3.osztály: dr. Szabóné Reichert Hilda Piroska (tanító)
4.osztály: Karl Veronika (tanító, rajz, kémia)
5.osztály: Fritz Péter (informatika, biológia, fizikatermészetismeret, KRESZ, rendszergazda)
6.osztály: Somogyiné Horváth Erika (matematika)
7.osztály: Holczman Ágnes (tanító, magyar nyelv és irodalom)
8.osztály: Lázárné Schmieder Zsófia (német nyelv)

TOVÁBBI PEDAGÓGUSOK:

Molnár Zoltán (ének-zene, fizika, technika, napközis nevelő)
Muskó Zoltán (testnevelés)
Muskó Zoltán Elekné (tanító, napközis nevelő)

ÓRAADÓ PEDAGÓGUSOK:

Kalász Miklós (földrajz)
Teveli Mónika Márta (történelem)
Miklián Richárd (néptánc oktató)

NEVELÉST-OKTATÁST KÖZVETLENÜL SEGÍTŐK:

Tömöri Anita  (iskolatitkár)
Jámbor Szilvia (pedagógiai asszisztens)

HITOKTATÓK:

Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna (evangélikus hitoktató)
Horváth Lóránt (katolikus hitoktató)

TECHNIKAI DOLGOÍZÓK:

Kovács Diána  (gazdasági vezető)
Balogh Attila (karbantartó)

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.