Tanáraink

Dél-Balatoni Gárdonyi Géza Evangélikus Általános Iskola

Nevelőtestület

Megbízott igazgató: Fritz Péter (Számítástechnika tanár, KRESZ szakoktató, közoktatási vezető)
Lelkész:  Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna

Osztályfőnökök:

  1. osztály: Karl Veronika (tanító, rajz, kémia)
  2. osztály: Muskó Zoltánné (tanító)
  3. osztály: Gencz Lili (tanító, nevelési – oktatási munkaközösség-vezető)
  4. osztály: dr. Szabóné Reichert Hilda Piroska (tanító)
  5. osztály: Bokán Bianka (testnevelő tanár)
  6. osztály: Molnár Zoltán (ének-zene, erkölcstan, napközis nevelő)
  7. osztály: Teveli Mónika (történelem, DÖK vezető, napközis nevelő)
  8. osztály: Holczman Ágnes (tanító, magyar nyelv és irodalom)

További pedagógusok:

Rezsabek Mária (földrajz, rajz, egészségtan)
Kissné Kocsis Márta (matematika, fizika)
Lukács Emese (német)

Óraadó pedagógusok:

Kanizsayné Tamássy Klára (gyógypedagógus, logopédus)
Baloghné Varga Zsanett (informatika)
Miklián Richárd (néptánc oktató)

GYES:

Lázárné Schmieder Zsófia (német nyelvtanár)

Hitoktatók:

Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna (evangélikus hitoktató)
Horváth Lóránt (katolikus hitoktató)

Technikai dolgozók:

Kovács Diána  (gazdasági vezető)
Tömöri Anita 
(iskolatitkár)

Balogh Attila (karbantartó)

Comments are closed.