Tanáraink

Dél-Balatoni Gárdonyi Géza Evangélikus Általános Iskola

Nevelőtestület

Megbízott igazgató: Fritz Péter (Számítástechnika tanár, KRESZ szakoktató, közoktatási vezető)
Lelkész:  Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna

Osztályfőnökök:

  1. osztály: Muskó Zoltánné (tanító)
  2. osztály: Gencz Lili (tanító, DÖK vezető, nevelési – oktatási munkaközösség-vezető)
  3. osztály: dr. Szabóné Reichert Hilda Piroska (tanító)
  4. osztály: Karl Veronika (tanító, rajz, kémia)
  5. osztály: Molnár Zoltán (ének-zene, erkölcstan, napközis nevelő)
  6. osztály: Teveli Mónika (történelem, napközis nevelő)
  7. osztály: Holczman Ágnes (tanító, magyar nyelv és irodalom)
  8. osztály: Varga Kornél (testnevelés)

Részmunkaidős pedagógusok:

Molnárné Gárdos Erzsébet (matematika)
Rezsabek Mónika Mária (földrajz, egészségtan)
Kissné Kocsis Márta (matematika, fizika)
Kiss Erika (német nyelvtanár)

Óraadó pedagógusok:

Kanizsayné Tamásy Klára (gyógypedagógus, logopédus)
Simon Alice (informatika)
Miklián Richárd (néptánc oktató)

GYES:

Lázárné Schmieder Zsófia (német nyelvtanár)

Hitoktatók:

Kőszeghy Miklós (evangélikus hitoktató)
Vajda Gábor (katolikus hitoktató)

Technikai dolgozók:

Kovács Diána  (gazdasági vezető)
Tömöri Anita 
(iskolatitkár)

Balogh Attila (karbantartó)

Comments are closed